terug

Administratiezaal (Beurs van Berlage)

Administratiezaal (Beurs van Berlage)

Eerste etage: vergaderzaal Vereeniging voor den Effectenhandel

De administratiezaal was van meet af aan bedoeld als de vergaderzaal van de Vereeniging voor den Effectenhandel. Het logo is dan ook in een muurtableau te vinden. In de balken op het plafond komen de kleuren blauw met geel terug, en de ronde munten die ook te zien zijn aan de wanden van de Effectenbeurs.

De Vereeniging voor den Effectenhandel was één van de lastigste klanten van de Beurs. Ze hadden veel te klagen over het gebouw, dat te weinig voldeed. Toen het 10-jarig huurcontract verliep besloten ze naar een eigen gebouw te gaan: het huidige Beursplein 5. Bij gelegenheid van die verhuizing werd toch met enige weemoed teruggeblikt op het mooie oude gebouw.

Bedacht moet worden dat, zeker in het begin, de Beurs van Berlage veel kritiek kreeg. Er was veel kritiek op de aanbestedingsprocedure, maar ook het ontwerp zelf dat te vlak was, te stijf, te zwaarmoedig en te sober. Er werd zelfs een toneelstuk gemaakt met de titel: Een wraak, of de Nieuwe Beurs van Amsterdam: drama in vijf bedrijven (door Jacobus Donker). De strekking was dat de mammon, de god van de commercie, de Amsterdammers met dit lelijke gebouw wilde straffen.

Toen na enige jaren duidelijk werd dat er funderingsproblemen waren werden die uiteraard het mikpunt van kritiek. Er verschenen spotprenten met een uiteenvallende beurs en het bijschrift 'Duur uw uur'; een verwijzing naar de tekst die op de klokketoren van de Beurs terug te vinden is.

Geleidelijk aan kantelt het beeld. En op het vijfentwintig jaren jubileum van de Beurs wordt het hele nummer van het Bouwkundig Weekblad Architecture gewijd aan loftuitingen op het bouwwerk van Berlage.

 

Reinink, A.W, Amsterdam en de beurs van Berlage: reacties van tijdgenoten, 1975, Den Haag.

Info Reacties Streetview