terug

De Beurstoren

De Beurstoren

Damrak, Amsterdam

Beursbengel

In de volksmond werd de klokketoren van de Beurs van Berlage de Beursbengel genoemd en was het gebruik dat hij bij het openen van de Beurs luidde. De naam Beursbengel werd breder gebruikt: er was een lunchroom met die naam, tijdschriften en ook de voetbalclub met beurshandelen had  die naam.

Wie omhoog kijkt naar de toren van de Beurs ziet twee cryptische teksten onder de klok. Wie vanuit het centraal station aankomt leest: Duur uw uur. En wie vanuit de stad kijkt ziet staan: Beidt uw tijd.

Deze twee teksten zijn afkomstig uit een gedicht van Albert Verwey over deze toren. Het gedicht luidt als volgt:

De Toren

De toren sprak naar de stad gewend:

Gij burgers, die daar jaagt en rent,

Sta stil als ik en beidt uw tijd,

Zij die geloven, haasten niet.

De goede en sterke daad geschiedt

Te rechter uur, den tijd ten spijt.

 

De toren spreekt tot iedere vreemd

Die naar de stad zijn richting neemt:

Sta vast als ik en duur uw uur.

Wie op zijn kracht niet vol berust,

Wiens ijver halfweegs wordt geblust,

Houdt hier geen stand, heeft hier geen duur.

Te zien is dat het een oproep aan de inwoners van de stad is om zich niet al te druk te maken: alles komt op zijn tijd. Bezoekers wordt gemaand om standvastig te zijn en de tijd te nemen om door te zetten voor wat ze willen bereiken.

Voor de andere mogelijke betekenissen en verdere achtergrond bij deze teksten, verwijzen we naar onze Engelstalige blog.

Info ReactiesRadio-OVT Foto's Streetview