terug

Keurzaal (Beurs van Berlage)

Keurzaal (Beurs van Berlage)

Gedenksteen Koopmansbeurs 1611

Deze ruimte was bij de oplevering een open ruimte die als een ontvangstplek kon dienen voor de handelaren van de Graanbeurs. Ook werd dit open terras door de graanhandelaren gebruikt om in de open lucht bij daglicht een blik te werpen op de graanmonsters, die werden gebruikt in de handel. In later jaren is de ruimte overdekt.

In de hoek bij het raam links is de originele gedenksteen te vinden die destijds is geplaatst bij de toenmalige Koopmansbeurs die op het Rokin door Hendrick de Keyser was gebouwd. Boven de steen zien we de symbolen van Mercurius, de god van de handel: een haan die de staf van Mercurius beethoudt, de Caduceus.

De tekst op de gedenksteen geeft aan dat de eerste steen gelegd is op 29 mei 1608 en de eerste handelsdag op 1 augustus 1613 plaatsvondt:

DOOR GODES ZEEGEN IS TOT GERIEF DER COOPLUYDEN DESE BORSE GESTIGT EN ANS. CIDIDCVIII DEN XXIX MEYE DEN ISTEN STEEN GELEYT. EN DEN ISTEN AUG. CIDIDCXIII DE ISTE VERGADERINGE GEWEEST.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Info Reacties Streetview