terug

Noteerzaal (Beurs van Berlage)

Noteerzaal (Beurs van Berlage)

Zaal voor beursnoteringen

In de noteerzaal van de Beurs werd bijgehouden welke effecten en aandelen in welke handen waren gekomen. Ter verwijzing naar die functie is in de balken van de zaal het procent teken opgenomen en aan het eind een rudimentair telraam.

Toen de effectenhandelaren in 1914 het gebouw verlieten werd de ruimte in gebruik genomen door het Comité Belgische Vluchtelingen dat hier een enorme stroom Belgische vluchtelingen inschreef. 

De naam van de zaal brengt ook één van de lastige vraagstukken van destijds in herinnering: het noteeringsvraagstuk. De beurs was rond 1903 open tussen half twee en kwart voor drie en er werd op de vloer gewerkt met het opgeven van aankoop- en verkoop-koersen. Leden waren verplicht die koersen op te geven om duidelijk te maken tegen welke prijzen zij wilden handelen.

Niet alle leden hielden zich aan deze eisen en er was veel te doen om het al dan verbieden van handel tegen de middenkoers: deze was het midden van de aan- of verkoopkoersen. Partijen op de markt konden deze fictieve koers beïnvloeden door de afgifte van te hoge of te lage aan- en verkoopkoersen (een praktijk die ook recent bij de vaststelling van de Londonse interbancaire rente - Libor onderwerp van controverse is). Na vele jaren bakkeleien werd uiteindelijk als oplossing gevonden door gedurende de handel diverse malen te noteren wat de koersen waren.

Daarnaast was de vraag of de beurs zelf een lijst zou moeten maken van alleen die beurskoersen en fondsen waarin op een bepaalde dag werkelijk was gehandeld of ook een lijst moest opnemen van de fondsen die minder gangbaar waren (met het risico dat de werkelijke aan- of verkoopkoersen hiervan zouden afwijken).

In 1888 werd daarover besloten dat alleen fondsen in de notering zouden worden opgenomen als het publiek vooraf goed was ingelicht en als van het aandelenkapitaal minstens 500.000 gulden was geplaatst. Tot op de dag van vandaag zien we dergelijke eisen terug in het toezicht: bij een beursnotering worden allerhande eisen gesteld waaronder die dat een goede prospectus wordt opgesteld.

 

Info Reacties Streetview