terug

Ontvangkamer (Beurs van Berlage)

Ontvangkamer (Beurs van Berlage)

Eerste etage (Bestuurskamer Kamer van Koophandel en Fabrieken)

Deze kamer was de bestuurskamer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze organisatie bestaat langer dan u wellicht denkt: al voor de vorming van ons koninkrijk bestond er in Amsterdam en Rotterdam een 'Comité van Koophandel en Zeevaert, Fabrieqen en Trafieken'. Na de Franse overheersing legde Willem I het bestaansrecht van de 'kamers van koophandel en Fabryken' in 1815 vast in een Koninklijk Besluit.

Vanaf 1921 kwam er een Handelsregisterwet en werd de rol van de Kamers opnieuw vastgelegd. Het aantal kamers werd teruggebracht tot 36 en ze fungeerden als schakelpunt tussen overheid en bedrijfsleven. Het bestuurslidmaatschap van de lokale Kamer van Koophandel en Fabrieken was een rol die het lokale aanzien onderstreepte.

In Amsterdam werd in 1922 Ernst Heldring voorzitter van het bestuur. Hij was zeer actief in de zeevaart en in 1898 medeoprichter van de N.V. Zeehaven en Kolenstation 'Sabang', in 1902 van de Java-China-Japan Lijn. Vanuit die rol ontstonden allerlei verbindingen ook richting het bankwezen. En zo wordt hij in 1939 gevraagd om President te worden van de Nederlandse Handelmaatschappij (het latere ABN AMRO).

Heldring publiceerde veel en gebruikte de nieuwjaarsrede's van de Kamer van Koophandel om zijn visie kracht bij te zetten. In de archieven van de Nederlandsche Bank zijn daarvan de sporen nog te vinden. Zo vroeg hij op een gegeven moment om ondersteunend cijfermateriaal om tijdens de nieuwsjaarsspeech te onderstrepen dat de regionaal ontstane gemeentegirodiensten zich ten onrechte zich met het bankbedrijf bezighielden. Van De Nederlandsche Bank ontving hij toen een achtergronddossier over dat onderwerp. En enkele jaren nadien werd in de wet gemeentegiro's de groei daarvan aan banden gelegd.

Bron: Kamer van Koophandel, Joh. de Vries, 'Heldring, Ernst (1871-1954)', in Biografisch Woordenboek van Nederland.

Info Reacties Streetview