terug

Rode Kamer (Beurs van Berlage)

Rode Kamer (Beurs van Berlage)

Eerste etage (Secretarie Kamer van Koophandel en Fabrieken)

Deze kamer is lange tijd in gebruik geweest als secretarie voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Deze had op de eerste verdieping van de Beurs een aantal kamers in gebruik, met daarin ook het archief. Aansluitend bevond  zich de Vergaderzaal (nu: Berlagezaal geheten) en de Bestuurskamer (nu: Ontvangstruimte). 

In de details van de lambrizering ziet u als het ware een echo van de gevel van het pand aan het Beursplein. Het toont hoe Berlage zijn ontwerpprincipes in alle details doorvoerde: in het gebouw, in de decoratie, in het meubilair, noem maar op.

De verhoudingen die in het gebouw een centrale rol spelen zijn gebaseerd op een rechthoek waarin de hoogte zich verhoudt tot de langte als vijf staat tot acht. Op grond van die rechthoek is een lijnendiagram te ontwerpen dat Berlage de Egyptische driehoek noemde. Rond begin april 1896 besloot hij om dit te gaan hanteren. 

Berlage noemde dit lijnenschema: 'het fundamenteele geheim van de schoonheid, dat wil zeggen van den stijl, omdat het schema die vastheid in de compositie geeft die door een geheel vrije behandeling niet wordt verkregen.'

Aan de wand van de kamer ziet u verder nog een voorstudie voor het glas in lood raam van Antoon der Kinderen in de Berlage Zaal.

De inrichting van de Beurs van Berlage, Bock et. al, 196, Zwolle.

Info Reacties Streetview