terug

Tussen de drie Beurzen (Beurs van Berlage)

Tussen de drie beurzen in (Beurs van Berlage)

Gedenksteen: inwijding van de Beurs in 1903

Op 27 mei 2903 werd de Nieuwe Beurs van Amsterdam, zoals dit gebouw heette, geopend door Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, vergezeld van Koningin-moeder Emma. Het Damrak was van het Paleis tot de Beurs afgezet zodat de koninklijke familie vrij zicht hadden op de contouren en 'strenge lijnen' van het monumentale gebouw.

Op de toren van de beurs, en op alle gebouwen in de buurt trouwens, hing de vlag uit. Toen de Koningin het gebouw naderde begon de beursklok in de Toren, de beursbengel geheten, voor het eerst te luiden en de fonteinen aan het Beursplein werden aangezet. Onder luid gejuich trad de koninklijke familie binnen.

Burgemeester van Leeuwen begroette de familie en bracht het verleden van de handel in Amsterdam in herinnering. Zijn woorden:

"Dit bouwwerk waraan verdienstelijke kunstenaars hun talenten dienstbaar hebben gemaakt, mag niet enkel wat de monumentale en decorateve uitvoering aangaat, maar ook wat betreft de practische inrichting, als een voortbrengsel van den nieuwen tijdgeest geroemd worden. Aan onzen kundgen bouwmeester Berlage komt daarvoor alle lof toe."

Daarna sprak de Koningin enige woorden van dank en eindigde zij haar toespraak als volgt:

"Moge het nieuwe gebouw steeds de belangen blijven dienen van een handel welke zich zijne hooge roeping bewust, getrouw aan zijn roemrijke tradities, krachtig medewerkend tot bloei van ons vaderland, rusteloos naar uitbreiding en toeneming zijner betrekkingen strevende. 

Hiermede geef ik dit gebouw aan zijne bestemming over en open het voor den handel."

 

Algemeen Handelsblad, 26 mei, 1928, derde blad; Foto Stadsarchief Amsterdam

Info ReactiesFoto's Streetview