terug

Voorhal (Beurs van Berlage)

Voorhal (Beurs van Berlage)

Inmiddels Beurspleincafé

In het ontwerp van het gebouw streefde Berlage een open sfeer na: een gebouw waar iedereen makkelijk toegang toe had. Waar op dit moment de openingen aan de straatkant afgesloten zijn met glas en de deur van het Beurscafé was dat vroeger niet het geval. De handelaren kwamen terecht in de voorhal en liepen aan de zijkant door naar de garderobe.

In deze voorhal was een drietal tableaus van Jan Toorop te vinden. In lijn met het decoratieprogramma van de Beurs werd hierop het verleden, heden en de toekomst uitgebeeld.

De samenleving in het verleden kenmerkte zich door ruilhandel: een vrouw werd voor een zwaar geruild. Die van het heden was de industriële samenleving van 1900: zowel de klasse van arbeiders als die van bankdirecteuren lopen in het gareel van de economie. De ideale toekomst was er een waarin man en vrouw gelijk waren en er geen klassensamenleving meer was. Deze werd verbeeld door de verwijzingen naar het verhaal uit de bijbel over de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoette. 

Rond 1907 werd de voorhal verbouwd en kwamen de drie tableaus elk op een eigen plek terecht, waar u ze nu ziet.

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Info ReactiesFoto's Blog Streetview