terug

Dirck van Os (1602)

Dirck van Os (1602)

Oprichter van VOC, Wisselbank, mede-financier van drooglegging Beemster

Ergens in de Nes, de plaats is niet meer precies bekend, woonde Dirck van Os. Hij was een rasechte ondernemer. Hij was vanaf 1588 in Amsterdam als koopman, reder en handelaar in traan, leer, en zout actief. Daarnaast was hij als financier en oprichter betrokken bij:

Van Os werkte in zijn handelsonderming heel lange tijd samen met zijn broer Hendrik, die meer een rol als financier op de achtergrond had. Hoe voorspoedig de zaken gingen blijkt uit het feit dat hun kapitaal in 1585 zo'n 12.000 gulden bedroeg en 25 jaar later, in 1609 het tienvoudige: 120.000 gulden.

Gelderblom, O.C. (2000). Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). Hilversum: Verloren.

Info ReactiesWiki Streetview