terug

Wisselbank (1609)

Wisselbank (1609)

In het oude stadhuis was rechts de wisselbank gevestigd

Vanaf 1585 kreeg Amsterdam een veel belangrijker plek in de handel met het buitenland. Door de val van Antwerpen was die haven gesloten en vluchtten er veel handelaren en kooplieden naar Amsterdam. Dit mengsel van nieuw talent en extra handel stond aan de basis van de gouden eeuw.

Rond die tijd waren er vele honderden muntsoorten in omloop. En het was altijd oppassen geblazen hoe goed de munt was, want de waarde werd bepaald door de hoeveelheid goud of zilver in de munt. Kassiers namen toen een belangrijke rol in en profiteerden ook van deze 'muntverwarring'.

Het stadsbestuur besloot, op aandringen van de handelaren, om de Wisselbank op te richten. Zo ontstond in Nederland, naar het voorbeeld uit VenetiĆ«, de eerste 'girobank'. Handelaren hielden hier een rekening aan om hun betalingen te doen en de Wisselbank zorgde ervoor dat er alleen goede kwaliteit munten in omloop kwam. 

De Wisselbank verwierf zich een goede reputatie en zo werd Amsterdam het financieel centrum van Europa. Toen de gouden eeuw voorbij was, nam Londen de plek van Amsterdam over. En zo werd in 1820 de Wisselbank opgeheven. 

Info ReactiesWiki Dam nu en toen... De geldkar Streetview