terug

Villa 'Protsky' (1939)

Villa 'Protsky' (1939)

Woonhuis van F. Mannheimer aan de Hobbemastraat 20

Hier woonde Fritz Mannheimer, een Duitser die in 1916 naar Amsterdam kwam en zich geleidelijk een belangrijke plaats verwierf in het beurs- en bankwezen. Waar de Nederlandse bankiers een bescheiden stijl hadden, stak Mannheimer zijn weelde niet onder stoelen of banken. Hij reed Rolls Royce en verzamelde een grote kunstcollectie. De uiterlijke vertoning van luxe leidde ertoe dat dit pand Villa Protsky werd gedoopt in de volksmond.

Mannheimer zette hier in Nederland het bedrijf Mendelsohn & Co op, dat veel succes had. Uiteindelijk ging het in 1939 failliet als gevolg van de economische teruggang, mismanagement en de verplichte sluiting van het hoofdkantoor in Duitsland (in november 1938). 

Na dit faillissement besloot De Nederlandsche Bank tot de oprichting van een interne accountantsdienst. Die zou voortaan de periodieke rapportages van banken beter gaan controleren, om te zorgen dat ze in de toekomst de risico's eerder zouden kunnen ontdekken.

J.P.B. Jonker, 'Mannheimer, Fritz (1890-1939)', in Biografisch Woordenboek van Nederland, http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/mannheimer

Info Reacties Streetview