terug

Villa Roelvink (1899)

Villa Roelvink (1899)

Villa voor de bankier Adam Roelvink

Deze villa voor de bankier Adam Roelvink, werd gebouwd in opdracht van de directie der Maatschappij De Volharding tot Exploitatie van onroerende goederen. Het terrein was voor een bedrag van f 23.920,- van de gemeente gekocht.

Adam Roelvink was president van de Twentsche Bank. Dit was een bank die zijn origine had in de Twentse textielindustrie en door overname's geleidelijk een breder gebied ging bestrijken. De Twentsche Bank was ook een innovatieve bank en de eerste die in Nederland de persoonlijke lening introduceerde.

In de jaren zestig fuseerde de Twentsche Bank met de Nederlandsche Handelmaatschappij tot Algemene Bank Nederland, die nadien fuseerde met de AMRO Bank tot het huidige ABN AMRO.

Nederlands Architectuur Instituut

Info Reacties Streetview