terug

Associatie Cassa (1806)

Associatie Cassa (1806)

Eerste vennootschap

Op 10 maart 1806 begon in dit huis de Associatie Cassa als kassiersbedrijf. Tot dat moment waren kassiers persoonlijk aansprakelijk voor al wat in hun bedrijf gebeurde. De Associatie Cassa was echter een vennootschap, waarvan de aandelen binnen één maand na oprichting allemaal waren verkocht. 

Tweehonderdjaar Kas Bank, herdenkingsboek KAS BANK, 2006

Info Reacties Streetview