terug

Nieuwezijds Huiszittenhuis (1649)

Nieuwezijds Huiszittenhuis (1649)

Prinsengracht 235-237, Amsterdam

Op deze plek bevond zich vanaf 1649 het Nieuwezijds Huiszitten Allemoezeniershuis. Hier vond de bedeling aan armen van de stad plaats door huiszittenmeesters. Dit waren regenten van de stad, die de zorg voor de huiszittende armen op zich namen (dus niet: de daklozen).

Aanvankelijk was hier de bakkerij en het turfhuis te vinden en vonden de bedelingen plaats in de Nieuwe Kerk. De brand in de Nieuwe Kerk op 11 januari 1645 leidde ertoe dat de bedeling zich verplaatste naar dit terrein. De naastgelegen huizen en pakhuizen werden hiertoe aangekocht.

In 1848 vonden op deze plaats de eerste zittingen van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam plaats. Daarmee koos de bank bewust voor de plaats waar haar klanten toch al zouden zijn. De opkomst van spaarbanken past in de Verlichtings-ontwikkeling waarbij het geloof plaats maakte voor een rationele, verstandelijke benadering van het menselijk bestaan. 

De samenleving werd hierbij steeds meer als maakbaar en plooibaar gezien. En ieder individu had de mogelijkheid, in de ogen van de gegoede middenklasse ook de morele plicht, om door spaarzaamheid zijn/haar leven pro-actief vorm te geven. 

Stadsarchief Amsterdam

Info ReactiesBeeldbank Streetview