terug

Woonhuis G. Vissering (1917)

Woonhuis G. Vissering (1917)

Keizersgracht 71

G. Vissering was het twaalfde kind van Simon Vissering (hoogleraar en minister van  Financiën) en Grietje Corver. Na een rechtenstudie in Leiden werkte hij 4 jaar in de advocatuur. Vervolgens begon zijn loopbaan in het bankwezen.

Hij werkte achtereenvolgens als secretaris van de Vereeniging voor den Effectenhandel (1895-1897), directeur van de Kas-Vereeniging (1897-1900), directeur van de Amsterdamsche Bank (1900-1906), president van de centrale bank van Ned.-Indië, de Javasche Bank (1906-1912) en als president van de Nederlandsche Bank (1912-1931).

Vissering hervormde in Nederlands Indië onder andere door de invoering van giroverkeer, het munt- en geldverkeer. Dit trok ook internationaal de aandacht en Vissering werd een vooraanstaande internationale centrale bankier. 

Gedurende zijn presidentschap vond de Eerste Wereldoorlog plaats. Nadien worstelde de internationale gemeenschap met de terugkeer naar de gouden standaard. Vissering bleef lange tijd vertrouwen op de toezegging van het Verenigd Koninkrijk dat het de gouden standaard zou bewaren. Toen dat niet het geval bleek trad hij af. 

Joh. de Vries, 'Vissering, Gerard (1865-1937)', in Biografisch Woordenboek van Nederland.

Info Reacties Streetview