terug

Gouden Bocht (1665)

Gouden Bocht (1665)

Woningen voor welgestelde Amsterdammers

Tussen 1579 en 1665 groeide Amsterdam van 30.000 tot 160.000 inwoners en was er veel economische groei. Het Amsterdams stadsbestuur realiseerde dat de stad goed verdedigd moest worden en dat uitbreiding nodig was. In vier stappen werd de stad uitgebreid.

De Gouden Bocht maakt onderdeel uit van de zogenaamde Vierde Uitleg. Hier woonden vooral welgestelde Amsterdammers en de stad zette zich in om aan hen dubbele kavels te verkopen. Later werd dit deel van de gracht ook een geliefde plek voor banken.

Info ReactiesWiki Streetview