terug

Mendelsohn en Co (1939)

Mendelsohn en Co (1939)

Herengracht 412

Op dit adres was vanaf de jaren twintig de bank Mendelsohn en Co gevestigd, de Nederlandse vestiging van de gelijknamige bank in Berlijn. De directeur, Frits Mannheimer, was een flamboyante man met een grote liefde voor kunst. Zijn ongebreidelde koopzucht op dit gebied bracht in 1939 de Nederlandse vestiging van de bank in problemen.

Alle bezit van de Mendelsohn bank in Amsterdam werd nadien door de Duitse bezetter geconfisceerd en de kunst werd aan Hitler verkocht. De Berlijnse vestiging was eerder al (in 1938) geconfisceerd door het Duitse regime. Nog tot vele jaren nadien zijn er rechtszaken geweest over de bezittingen van Mannheimer, de Bank en de klanten van de bank.

Het faillissement leidde ook tot verdere aanpassingen in de rol van De Nederlandsche Bank. DNB kreeg sinds de jaren dertig namelijk rapportages van banken, op grond van een vrijwillig herenakkoord. Na de affaire bij Mendelsohn en Co kwam een beweging op gang om DNB officieel toezichthouder te maken. En ook richtte de toezichthoduer een interne accountantsdienst op om voortaan nauwkeuriger naar de rapportages van banken te kunnen kijken.

Tenslotte: in de jaren tachtig/negentig werd op de zolder van de bank nog allerlei documentatie aangetroffen over oude rekeningen en oude rekeninghouders. Uiteindelijk werd er in juli 2000 een definitief akkoord gesloten tussen banken/beurspartijen en vertegenwoordigers van joodse rekeninghouders over de compensatie voor geconfisceerde tegoeden.

 

Info ReactiesFoto Mannheimer Streetview