terug

Wertheim & Gompertz (1871)

Wertheim & Gompertz (1871)

Gespecialiseerde bank in de tweede helft van de negentiende eeuw

Op dit adres was de bank Wertheim en Gompertsz gevestigd. De directeur van de bank, Abraham Carel Wertheim werd in 1832 in Amsterdam geboren. Hij behoorde tot een groep van geëmanicipeerde joden en vervulde een leidende rol in de financiële wereld van die tijd. Daarnaast was hij in tal van nevenfuncties in het openbare leven actief.

Wertheim was mede-oprichter van de Amsterdamse Bank en van de Nederlandse Vereniging voor de Effectenhandel. Ook had hij een belangrijke rol bij het voorkomen van de val van de Nederlands Indische Handelsbank (in 1884, bij de Suikercrisis). Zijn kordate handelen in het bijeenbrengen van 9 miljoen gulden gaf hem een prominente plaats in de financiële sector. 

Aan het eind van de negentiende eeuw kwam de industrialisering op gang en werd schaalgrootte een doorslaggevende factor in de concurrentie. Als kleinere, gespecialiseerde bank moest Wertheim en Gompert het in de concurrentie uiteindelijk afleggen tegen de grotere spelers: de Nederlandse Handel Maatschappij, de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche Bank de Twentsche Bank en de Incassobank.

Joodse bankiers in de negentiende eeuw Foto: Stadsarchief Amsterdam

Info ReactiesBeeldbank Streetview