terug

De Markt (1365)

De markt (1365)

Verzamelplaats voor handel en nieuws

Al in 1365 werd het toekomstige marktplein, toen nog moerasgrond, door de heren Van der Goude aangekocht voor de bouw van een stadhuis en een marktplein. Hoewel het stadhuis er pas aan het eind van de 15e eeuw zou komen, stond het gebied in de tussentijd wel al bekend als het ┬┤marktveld┬┤.

Al in de middeleeuwen werd op deze plaats handel gedreven en werden er jaarmarkten gehouden. Er werd gehandeld in onder meer zuivelproducten en vee. Ook waren er kermissen en werden eeuwenlang op het schavot van het stadhuis vonissen uitgevoerd. De verschillende markten vormden, door de samenkomst van zoveel mensen uit verschillende streken, een belangrijke bron van informatie in een tijd waarin kranten nog niet bestonden.

De markt kreeg al in 1943 een beschermde status en behoort tot de mooiste stadspeinen van de wereld. Dit komt niet zozeer door de omringende bebouwing die afgezien van de waag niet bijzonder opvallend is, maar vooral door de vorm en de maten van het plein zelf. Tot op de dag van vandaag worden er op donderdagen en zaterdagen markten op het plein gehouden. 

InfoWiki Stadhuis (film) Afbeeeldingen