terug

De Nederlandsche Middenstandsbank (1921)

De Nederlandsche Middenstandsbank  (1921)

Vestiging van de bank voor de kleine ondernemer

Aan het begin van de 20e eeuw vond er een ontwikkeling plaats waarbij lokale en regionale banken en kassiersbedrijven door grote bankbedrijven werden opgeslokt. Hierdoor ontstond een sterke concentratie in het bankwezen. Dit leverde een probleem op voor het kleinschalige bedrijfsleven. Kleinere bedrijfjes waren voorheen voor hun financiering afhankelijk geweest van lokale banken, maar deze taak werd niet goed overgenomen door de grote banken.

In 1914 richtte de overheid in Amsterdam de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstands-Credietbank op om het probleem op te lossen. Het lukte deze bank echter niet om in het verzuilde Nederland een overkoepelend orgaan te worden.  In 1927 besloten uiteindelijk vier banken, de Algeemene Centrale, de Hanzebank, de Middenstandsbank voor Limburg (katholiek) en de Boazbank (protestants-christelijk), om gezamelijk de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. (NMB) te vormen. 

In 1921 opende het bedrijf een vestiging in Gouda in het pand op Turfmarkt 120. Het pand werd echter snel te klein en in 1947 werd een verbouwingsplan ingediend, dat werd afgewezen. Het ruimtegebrek bleef echter een probleem en de bank verhuisde in 1948 naar een pand aan de Westhaven. Tegenwoordig is in het pand aan de Turfmarkt dansschool Step By Step gevestigd. 

Golda

Info