terug

Het Tolhuis (1550)

Het Tolhuis (1550)

Hart van de tolheffing voor doorvaart over de Hollandse IJssel

In de 14e eeuw werd aan Gouda het recht verleend om tol te heffen voor doorvaart over de IJssel. Halverwegen die eeuw verscheen een tolhuis aan de westzijde van de haven. Omdat de handel tussen de zuidelijke en noordelijke steden van Holland via Gouda ging, was het heffen van tol een lucratieve bezigheid. Het inmiddels verdwenen kasteel, dat naast het tolhuis heeft gelegen, had de bescherming van het tolhuis als prominente functie. 

De grootste delen van het huidige tolhuis zijn gebouwd tijdens de uitbreiding van 1550. In 1615 werden er naast het tolhuis sluisdeuren geplaatst om het dichtslibben van de haven tegen te gaan. Rond deze tijd werd het tolhuis tevens verbouwd en gemoderniseerd, zodat het ook voor andere doeleinden kon worden gebruikt. Rond deze tijd is ook de sluiswachterswoning aan het gebouw toegevoegd.

Nadat de Fransen in 1795 binnenvielen werd het heffen van tol afgeschaft en werd het tolhuis eigendom van het rijk. Het is sindsdien bewoond geweest door particulieren. 

InfoAfbeeldingen