terug

Huis van Hendrik Jan Nederhorst (1897)

Huis van Hendrik Jan Nederhorst (1897)

Huis van de stichter van een groot bouwbedrijf

Het pand op Turfmarkt 12 werd in 1897 ontworpen door architect, aannemer en timmerman Hendrik Jan Nederhorst, die zich in 1871 in Gouda had gevestigd. Hij deed dit in opdracht van bankier en effectenhandelaar Dortland. Deze besloot echter al snel om zich in een ander pand aan de Turfmarkt te vestigen, waarna Nederhorst in 1881 zijn kans schoon zag om zelf in het pand zijn zaak te vestigen. 

Na de dood van Nederhorst werd het goed lopende aannemingsbedrijf voortgezet door zijn zoon, die het een nieuwe naam gaf: ┬┤N.V. tot aanneming van werken v/h H.J. Nederhorst┬┤. Het pand aan de Turfmarkt was door de groei die het bedrijf doormaakte als snel niet meer toereikend en het bedrijf verhuisde naar een nieuwe locatie aan wat nu de H.J. Nederhorststraat heet. 

Het bedrijf groeide uit tot een enorm bouwbedrijf, dat in 1964 de naam Verenigde Bedrijven Nederhorst N.V. kreeg. In 1979 werd het bedrijf overgenomen door de Hollandsche Beton Maatschappij. Sinds 2002 maakt het deel uit van de Koninklijke BAM Groep. Het pand aan de Turfmarkt wordt tegenwoordig gebruikt als winkel.

Info