terug

Veemarkt (1911)

Veemarkt (1911)

NIeuwe Markt 1

Van oudsher werden er op het marktplein van Gouda veemarkten gehouden. Al in de middeleeuwen bezat Gouda het recht om enkele malen per jaar een paardenmarkt te organiseren. Naarmate de tijd verstreek bleven er twee veemarkten over die in de 19e en 20e eeuw van belang waren voor zowel Gouda als de Hollandse veeboeren: de varkens- of biggenmarkt en de koemarkt.

Tot in de 20e eeuw werden deze markten afzonderlijk van elkaar en op verschillende plekken op de markt georganiseerd. Omdat de omvang van de veehandel vanaf de tweede helft van de 19e eeuw begon toe te nemen, werd de ruimte die de veemarkten op het marktplein hadden echter te klein. Daarom werd in 1911 achter de Agnietenkapel de Nieuwe Markt in gebruik genomen.

Al snel werd echter ook deze plek te klein, waardoor de markt zich in 1926 even verderop op het Kazerneplein moest vestigen, met een restauratie in de benedenverdieping van de kazerne. Na de Tweede Wereldoorlog nam de veehandel echter snel af. De laatste veemarkt vond plaats in 1977. Op de plaats van de oude markthallen staat nu de parkeergarage. Het overdekte winkelcentrum draagt echter nog wel de naam 'Nieuwe Markt Passage'.

InfoAfbeeldingen