terug

Visbanken (1588)

Visbanken (1588)

Goudse vismarkt aan de Gouwe

Al in de 15e eeuw wordt gesproken van een vismarkt in de bocht van de Gouwe, maar pas in 1588 komt er een permanente, onoverdekte, voorziening voor de vishandelaren. De markt werd verdeeld over de beide oevers van de Gouwe: aan de kant van Hoge Gouwe konden handelaren van buiten Gouda hun waar verkopen en aan de kant van de Lage Gouwe konden hun Goudse collega's hetzelfde doen. 

Rond 1600 werden de visbanken overdekt en in 1676 werd het geheel verbouwd. Hoewel delen van de visbanken ouder zijn, dateert de huidige vorm ervan uit een verbouwing in 1706. Tijdens deze verbouwing is ook het commissarishuisje gebouwd. Ooit lag er een brug over de Gouwe die de twee delen van de markt met elkaar verbond, maar deze is tijdens één van de verbouwingen verwijderd.

Het is niet geheel zeker wanneer de visbanken in onbruik zijn geraakt, maar zeker is dat ze in 1850 nog in gebruik waren. Nadat de vismarkt in de tweede helft van de 19e eeuw verdween werd de lokatie toegewezen aan de korenmarkt en de bloemenmarkt. 

InfoAfbeeldingen