terug

Samenwerking

De huidige vorm van de site is mede tot stand gekomen in samenwerking met lokale musea en het stadsarchief in Amsterdam. Daarmee is op de site een start gemaakt met het ontsluiten van de financiële geschiedenis van Amsterdam.

Graag geven we de site en het concept een verdere verspreiding. Het is de opzet om de informatie in de komende jaren in samenwerking met lokale musea, universiteiten, historische kringen, financiële instellingen, uit te breiden tot het hele land. Daarmee ontstaat dan op een vertrouwde plek op het Internet een toegankelijk financieel historisch museum dat zowel vanachter de PC als op lokatie geraadpleegd kan worden. 

Eén van de andere gebruiksdoelen van deze kaart en dit concept is om te fungeren als hulpmiddel bij opleidingen en promotie-onderzoeken (bijv. het NWO voorstel Banking on Financial Heritage) of als naslagwerk/wervings-instrument bij historische momenten. 

Om te borgen dat recht wordt gedaan aan auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de site, het concept en de site zelf, dienen niet-individuele gebruikers die deze kaart of dit concept voor eigen doelen wensen in te zetten, vooraf met ons te overleggen over de voorwaarden waaronder dit kan geschieden.

 

Samenwerking