terug

Voorwaarden

Deze site is vrijelijk te raadplegen en gebruiken door alle individuele gebruikers. We hopen dat het gebruik bevalt en moedigen u aan om verdere bekendheid te geven aan de naam van de site: Financieel Erfgoed op de Kaart en de maker ervan: Simon Lelieveldt.

Gebruikers die iets toevoegen aan Financieel Erfgoed op de Kaart, verlenen ons toestemming om van de inhoud gebruik te maken zonder verdere verplichtingen. Wij beoordelen of een suggestie al dan niet wordt overgenomen.

De beheerder verplicht zich bij gebruik tot naamsvermelding van de auteur/ fotograaf/ filmmaker. Indien een gebruiker iets toevoegt van iemand anders dan uzelf, dient u - indien bekend - de naam van de maker te vermelden.

Zakelijk gebruik

Voor niet-individuele gebruikers (organisaties, bedrijfsleven, onderwijs, musea etc) geldt dat het voor eigen doeleinden overnemen of gebruiken van deze site, inhoud of het hieraan ten grondslag liggende concept, alleen is toegestaan nadat hierover verdere afspraken zijn gemaakt. 

´╗┐De site Financieel Erfgoed op de Kaart is een implementatie van het concept: 'Erfgoed-4D' (gedeponeerd onder nr. 036391 BBIE). 

Voorwaarden