terug

Beurs- en waaggebouw

Wirdumerdijk 34, Leeuwarden

De Beurs. GEBOUW in neo-renaissance stijl met sterk eclectische trekken. Laatste werk 1880 van Th.Romein (1811-1881), stadsbouwmeester van Leeuwarden.

Blokvormige bouwmassa onder, door eenvoudig geprofileerde forse kroonlijst met gootlijst op consoles omlijst, met leien gedekt afgeknot schilddak. Door venster- en deuropeningen symmetrisch ingedeelde gevels, elk voorzien van forse middenrisaliet, waarvan drie bekroond door driehoekig fronton en voorzien van ingang.

Hoofdingang benadrukt door hardstenen bordes, drie rijk gedecoreerde bronzen deuren (latere toevoeging), op balusters rustende vensters met gedecoreerd, door hardstenen lijst omzoomd bovenlicht en attiek (waarin klok) met segmentvormige gebroken fronton en klauwstukken.

Ter weerszijden van attiek balustrade waarop 2 vazen. Overige rondboogvensters voorzien van stucomlijsting.

Hoeken gebouw, risalieten en ruimten tussen vensters hoofdingang benadrukt c.q. ingedeeld door pilasters; basementen voorzien van guirlandes.

Begane grond uitgevoerd in vlak hardstenen rusticawerk; verdieping in rode baksteen. Boven ingang Willemskade cartouche met opschrift: SPQL 1880.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview