terug

Voormalig bankgebouw

Gedempte Zuiderdiep 137-139, Groningen

Inleiding BANKGEBOUW, gesitueerd in de gesloten, uit gedifferentieerde bebouwing bestaande noordelijke gevelwand van het Gedempte Zuiderdiep, gebouwd in 1910 in opdracht van de Algemeene Groningsche Scheepshypotheek Bank naar ontwerp van de Amsterdamse architect A.D.N. van Gendt en de Groninger architect G. Nijhuis in overgangsarchitectuur met stijlkenmerken van de neo-barok. Het gebouw is thans in gebruik als café/restaurant. Omschrijving Het omvangrijke en brede gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een zadeldak, gedekt met leien in Rijndekking. Het voordakschild bevat aan weerszijden van de topgevel twee houten dakkapellen met zinken pironnen. De gevel is nagenoeg symmetrisch van opzet en opgetrokken uit een paarsbruine baksteen op een circa 1,7 meter hoog granieten basement. De constructieve elementen van de gevelopeningen, de vensterbanken, kalven en lateien zijn in natuursteen ingevoerd. De toegangspoort bestaat uit een dubbele houten paneeldeur met een gekanteld ovaal bovenlicht; deur en bovenlicht zijn gevat in een geel zandstenen kader van pilasters en een segmentvormig gebogen kroonlijst. Aan de onderzijde van het ovaal is uitbundig loofwerk in reliëf aangebracht. De zware lateien zijn eveneens in gele zandsteen uitgevoerd en zijn versierd met geometrische reliëfs. Op de verdieping is een trapeziumvormige erker uitgemetseld, die steunt op twee zware zandstenen consoles. De erker telt drie vensters en is gedekt met een zandstenen kroonlijst en een segmentboogvormig tympaan. In het boogveld is in reliëf een stuurman aan het rad uitgebeeld. De middentravee is in een topgevel uitgemetseld waarin drie gepaarde vensteropeningen zijn aangebracht. In de uiterste top is in zandsteen een volgetuigd schip aangebracht. Inwendig zijn ondermeer van belang de ingangspartij met betegelde hal en de houten betimmeringen, lambrizeringen en bewerkte paneeldeuren. Waardering BANKGEBOUW, opgetrokken in een representatieve overgangsarchitectuur met stijlkenmerken van de neo-barok naar ontwerp van de destijds bekende Groninger architect G. Nijhuis en de Amsterdamse architect A.D.N. van Gendt, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische kwaliteit van het ontwerp, de verfijnde uitvoering en materiaalkeuze en vanwege zijn gaafheid. Bovendien vormt het gebouw een waardevol architectonisch element in de noordelijke gevelwand van het Gedempte Zuiderdiep in Gronin...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview