terug

Bankgebouw in eclectische bouwstijl met neobarok-kenmerken

Oude Boteringestraat 17, Groningen

Inleiding BANKGEBOUW, gesitueerd op de hoek van de Oude Boteringestraat en de Rodeweeshuisstraat, gebouwd in 1892 als agentschap van de Nederlandse Bank, naar ontwerp van de Amsterdamse architect A. Salm in een rijk versierde, eclectische bouwstijl met kenmerken van de neo-barok. Het gebouw is thans in gebruik als restaurant en daartoe inwendig aangepast. Omschrijving Het markante gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een dwarsgeplaatst zadeldak, gedekt met leien in Maasdekking. De vier raamtraveeën brede voorgevel is opgetrokken uit rode baksteen. Het basement is met hardsteen bekleed. Naar de voordeur op de bel étage leidt een trap van zeven treden met zware hardstenen leuningen en siersmeedwerk. De gevelopeningen op de bel étage zijn gevat tussen vijf halfpilasters in stuc en gedekt met een zware, geprofileerde kroonlijst. De pilasters zijn versierd met bloemmotieven in stuc hoogreliëf. De dubbele, rijk gebeeldhouwde voordeur en de vensters liggen verdiept in het gevelvlak en zijn gesloten met een gedrukte rondboog, waarin cassettes zijn aangebracht. De vensters hebben een drieledige roedeverdeling. Op de cordonlijst met eierlijst zijn vier ronde kransen met linten in stuc aangebracht. De verdiepingsvensters hebben zwaar geprofileerde kruiskozijnen en zijn gevat tussen halfpilasters met Ionische kapitelen en cannelures. Boven de rechtgesloten vensters is rechthoekig lijstwerk aangebracht. Twee pilasters dragen een tweede cordonlijst met een aedicula-achtig ornament, met een leeuwekop en fronton. In de topgevel bevinden zich tweeledige vensters met zwaar lijstwerk onder een segmentboog. De trommels zijn versierd met stuc reliëfwerk alsook onder de onderdorpels. De in- en uitzwenkende topgevels worden geleed door drie penanten, en hebben een gebogen gietbetonnen tympaan met bloemmotieven in stuc. De sobere zijgevel is opgetrokken uit roodbruine baksteen. Op de bel étage is een drieledig venster aangebracht onder een drieledige segmentboog. In de geveltop is een venster met een smeedijzeren balkonnetje en een sierlijkbewerkte smeedijzeren hijsbalk. De top wordt bekroond door een opvallende veelkantige bakstenen schoorsteen. Waardering Bankgebouw, met een monumentale representatieve, eclectische façade met twee barokke in- en uitzwenkende geveltoppen naar ontwerp van de landelijk vermaarde Amsterdamse architect A. Salm (1892), van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorisch...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview