terug

Bankgebouw

Wierdensestraat 2, Almelo

Inleiding

Het BANKGEBOUW op de hoek van De Waag en de Wierdensestraat werd in 1908 gebouwd voor de firma Ledeboer bankiers naar ontwerp van de architect G. Beltman. Het gebouw werd, zoals in die periode niet ongebruikelijk was, ontworpen als ware het een vrijstaand stadswoonhuis van een laat zeventiende eeuwse Hollandse koopman. De verwijzing naar de zakelijk succesvolle periode uit de vaderlandse geschiedenis, alsmede naar de belangrijke rol die de particulier in die tijd had bij de opsmuk van de stad, komt vooral tot uitdrukking in de keuze van de stijl van het late, wat sobere Hollands klassicisme. Het interieur is ingrijpend verbouwd en voor de bescherming niet van belang.

Omschrijving

Het onderkelderde kantoor heeft twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, waarop in de vier hoeken schoorstenen staan. De hoofdgevel (N) aan de Wierdensestraat heeft 9 venster-assen, waarvan 5 in een middenrisaliet met driehoekig fronton (met oculus). De zijgevel (zonder ingang) aan De Waag (O) heeft 6 vensterassen, waarvan 2 in een middenrisaliet met segmentvormig fronton (met een reliëf in natuursteen). De westelijke zijgevel met 3 vensterassen (waarvan één met een ingang, bekroond met een oeil-de-boeuf) grenst aan het voorplein van het gebouw van de rechtbank. Het bouwvolume is geplaatst op een hoge sokkel (waarin de keldervensters), die van de etage is gescheiden door een dunne cordonlijst. In deze lijst zijn de onderdorpels van de hoofdverdieping opgenomen.

De vensters van de bel-etage zijn hoger dan die van de verdieping, maar alle zijn uitgevoerd als schuifvensters met roedenverdeling. Een hoofdgestel bestaande uit architraaf, fries en een kroonlijst die is uitgevoerd als tandlijst beëindigt de gevelvlakken.

De middenrisaliet van de voorgevel bevat de hoofdingang met natuurstenen kozijn, waarboven een gevelsteen. Het middelste venster op de etage heeft hier een versierde lijst met voluten en een kuif, alle in natuursteen. In de risaliet aan De Waag zijn de vensters voorzien van vlakke natuurstenen omlijstingen, die op de verdieping bovendien aan de onderdorpel voorkomen.

Aan de achterzijde (Z, ingebouwd) is het pand enigermate verbouwd.

Waardering

Het bankgebouw is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang

- als goed voorbeeld van een particulier bankgebouw uit het begin van de 20e eeuw

- vanwege de bouwstijl met de decoraties van natuursteen

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur

- vanwege de beeld...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview