terug

Voormalige kantoor van de Twentsche Bank

Hoedemakerplein 1, Enschede

Inleiding

Het voormalige kantoor van de Twentse BANK is in 1908 gebouwd naar ontwerp van G. Beltman in opdracht van mr. Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914). Blijdenstein kwam uit een familie van industriëlen uit de doopsgezinde hoek. Na de afscheiding met België (1839) werd het toenmalige Nederlands-Indië het afzetgebied van Twentse "katoentjes". Vlot geldverkeer tussen Londen, Amsterdam en Enschede was hierbij een vereiste. In alle drie steden werd daartoe in 1861 een bank opgericht onder de naam Twentse Bankvereniging. Uit een fusie met de Nederlandse Handelmij is de ABN ontstaan.

Op een gevelsteen zijn de wapens van de familie en van Enschede afgebeeld. De Blijdensteins waren van oudsher hoedemakers, waaraan het plein zijn naam te danken heeft.

Uitwendig is het gebouw uitgevoerd in traditionalistische "Um 1800" stijl. Het interieur herbergt een bankhal die als ruimte intact is gebleven. Ruimtewerking en detaillering van de hal zijn ontleend aan de Art Nouveau. Loketten en dergelijke zijn verwijderd, het gebouw functioneert niet meer als bank. De kluis in de kelder is nog aanwezig.

Het bankgebouw, gelegen op de hoek van de Brammelerstraat en de Nijverheidsstraat (nu stadserf), bepaalt voor een belangrijk deel het aanzien van het Hoedemakersplein. Het pand is een van de weinige betrekkelijk ongeschonden onderdelen van De Stadsmaten, deel een stadsuitbreidingsplan naar ontwerp van ir J.J.L. Bourdrez uit 1907.

In 1919 is het bankgebouw verbouwd, deels o.a. tot woonhuis.

Van recente datum is een aanbouw aan de achterzijde die voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang is.

Omschrijving

Het bankgebouw is vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken in bruine machinale baksteen over twee bouwlagen onder schilddaken gedekt met geglazuurde zwarte Hollandse pannen. De vertrekken en kantoren zijn in een U-vorm rond de centrale lichthof van de bankhal gerangschikt. Het gebouw heeft een natuurstenen plint en een waterlijst. Rondom loopt een houten kroonlijst. Op de hoeken van het dak staan bakstenen schoorstenen.

De voorgevel is symmetrisch geordend en telt zeven vensterassen. De middelste drie assen vormen een risaliet dat bekroond is met een fronton. In de centrale as van het risaliet is de entree geplaatst. Voor de omlijsting van de hoofdingang is Escausijnsche steen gebruikt, voor het kozijn daarboven Oberkirchner zandsteen. Tussen entree en venster is een plaat ingemetseld met daarop "B.W. Blijdenstein Jr. Bankier". In het tympaa...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview