terug

Rijksmunt

Leidseweg 90, Utrecht

Leidseweg 90

Inleiding

MUNTGEBOUW ("Rijksmunt"), tussen 1903 en 1911 gebouwd, in Neo-Classicistische stijl naar ontwerp van rijksbouwmeester (voor Landsgebouwen Eerste District) C.H. Peters (1847-1932). Het gebouw is gelegen aan de kruising van Merwedekanaal en Leidscherijn. Het uit meerder bouwmassa's bestaande gebouw bevat een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond waarin opgenomen een binnenplaats. Het gebouw wordt aan drie zijden omgeven door straten en is gelegen in de hoek waar Merwedekamnaal en Leidsche Rijn elkaar ontmoeten. Het gebouw wordt van de straat gescheiden door een ijzeren hekwerk op laag gemetseld muurtje. De tuin lngs de :eidsewerg en Muntkade en het bijbehorende ijzeren hek maken deel uit van het ontwerp. Evenwijdig aan de achtergevel (Steijnstraat) liggen, grenzend aan een omsloten achterterrein, de van bescherming uitgesloten bijgebouwen.


Omschrijving

Het hoofdgebouw is met de voorgevel gesitueerd aan de Leidseweg en Muntkade, resp. evenwijdig aan de Leidse Rijn en Merwedekanaal en wordt aldaar gemarkeerd door een hoektorentje. Links grenst de, in bouwmassa en positionering van het hoofdgebouw afwijkende voormalige directerswoning aan. Ook aan de rechterzijde van het gebouw (Muntkade) bevindt zich een lagere annex (dienstwoning).

Het hoofdgebouw, evenals de directeurswoning, is opgetrokken in baksteen, zandsteen en hardsteen, uitgevoerd in twee bouwlagen boven een souterrain. Beide bouwmassa's worden gedekt door een samenstel van met pannen belegd schilddak, voorzien van diverse hoogopgetrokken schoorstenen met kapje.. De voorvleugel aan de Leidseweg bevat kantoren, bibliotheek en publiekruimten. De dertien traveeën brede voorgevel wordt in kolossale orde geleed door zandstenen pilasters over beide bouwlagen, met een middenrisaliet van drie traveeën onder driehoekig fronton met het opschrift "s RIJKS MUNT" in het fries. Enkele- en gekoppelde kruisvensters met hardstenen stijlen, lateien en onderdorpels voor beide bouwlagen. Drie natuurstenen ingangspartijen onder rondboog met drielicht, rijk uitgevoerd in renaissance-motieven. Zandstenen getande cordonlijst tussen de bouwlagen, kroonlijst deels in zandsteen, deels in verblendsteen onder een door klossen ondersteunde geprofileerde daklijst. Op het voorschild twee grote dakkapellen met voluutvormige wangstukken onder driehoekige frontons en vier bescheidener van omvang. De voorgevel van de voormalige directeurswoning bestaat uit twee bouwlagen onder afgeplat schilddak, vormgevin...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview