terug

Bankgebouw

Heereweg 124-128b / Westerdreef 1,1a, Lisse

Inleiding

In 1938, naar een ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau Gratama en Dinger, in opdracht van de Incassobank gebouwd BANKGEBOUW. Het uit twee vleugels en een middenpartij samengestelde bestaande gebouw staat op een hoek aan de entree van de dorpskom en wordt gekenmerkt door een vrij traditionalistische, aan de Delftse School verwante vormgeving. Na verloop van tijd werd het gebouw het onderkomen van de Rotterdamse Bank en vervolgens van de AMRO Bank. Het inwendige van het in 1996 niet meer als bank in gebruik zijnde hoekpand is ingrijpend gewijzigd, waardoor de bescherming van rijkswege kan worden beperkt tot het exterieur.

Omschrijving

Op een V-vormige plattegrond, in schone baksteen met rollaag op trasraam en met granito en kunststenen accenten opgetrokken hoekpand met twee vleugels en verdieping onder met opnieuw verbeterde Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Alle gevelopeningen zijn rechtgesloten, de vensters ingevuld met glas-in-lood. Op de 'viering' van het gebouw staat een vierkante toren bestaande uit een met daktegeltjes beklede basis met afgeschuinde hoeken, daarop een uurwerk met in elk van de vier zijden een wijzerplaat tussen profiellijsten met overhoekse hoekstijlen en beëindigd door een eveneens geprofileerde kroonlijst. De bekroning wordt gevormd door een gewelfde, met leien (Maasdekking) gedekte spits met afgesnoten hoeken, bolbekroning en windwijzer met monogram (GB).

De overhoekse, hoger opgaande en licht risalerende symmetrische middenpartij heeft een trapgevel voor een dwarskap. Hierin een uitgebouwd ingangsportaal met kunststenen hoofdgestel en hoekblokken rondom een zware vleugeldeur onder een geprofileerd kalf en zesruits-bovenlicht; zijkanten met smalle, glas-in-lood ingevulde portaalvensters boven een kunststenen onderbouw. Aan weerszijden een venster met kruisraam onder dunne latei en strek. Op de verdieping eveneens een venster met kruisraam aan weerszijden van een openslaande balkondeur onder samengesteld bovenlicht. Vóór de balkondeuren het portaalplat met geprofileerde rand en ijzeren balustrade. Op de zolderverdieping drie vensters, waarvan de middelste met kruisraam onder een met baksteenmozaïek ingevulde, korfboogvormige boogtrommel. In de top van de gevel een rond oeuil de boeuf en een staafanker. Geveltop met geprofileerde dekplaten op de horizontale geveldelen.

Korte linker (zuid)vleugel met links op de begane grond een ingangsportaal met de originele deur onder een geprofileerd kalf en een bovenl...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview