terug

Van Ranzow's Bank

Koningstraat 40, Arnhem

Inleiding

Het gebouw van de voormalige VAN RANZOW'S BANK is gesitueerd op de noordwestelijke hoek van de Koningstraat en de Broerenstraat in het centrum van Arnhem en vormt de noordelijke begrenzing van het plein tegenover de Eusebiuskerk. Het gebouw is in 1920 ontworpen door architect J.P. STOK Wzn (?-1942) en draagt de kenmerken van het zogenaamde traditionalisme, een bouwtrant die bouwvormen uit het verleden opnieuw interpreteerde. In dit geval toont het gebouw duidelijke invloeden van de Hollandse Neorenaissance. Architect J.P. Stok ontwierp in Rotterdam diverse bedrijfsgebouwen en een Remonstrantse kerk op de hoek Westersingel/Mathenesserlaan in samenwerking met H. Evers. De invloeden van de Hollandse Neorenaissance zoals aanwezig in de genoemde kerk tonen duidelijke overeenkomsten met de Van Ranzow's Bank in Arnhem.


Omschrijving

Dit geheel onderkelderde hoekpand op rechthoekig grondplan bestaat uit een tweelaags rand met hoge kap aan de straatzijden en een platgedekt eenlaags gedeelte aan de achterzijde.

De beide asymmetrisch ingedeelde straatgevels zijn opgetrokken van in kruisverband gemetselde rode imitatie-handvormbaksteen, afgewisseld met zandstenen blokken en zandstenen speklagen onder de vensters van de bel-étage. Aan de straatzijden is het gebouw afgedekt door een rondgaand hoog zadeldak tussen tuitgevels. De Oud-Hollandse kap, met spanten en dakbeschot zijn uitgevoerd in grenehout. De gevel in de Broerenstraat telt zes traveeën en is aan de linkerzijde over drie traveeën verhoogd. Het verhoogde geveldeel is afgedekt door een tegen het zadeldak aangeschoven hoger schilddak. De gevel in de Koningstraat telt acht traveeën. In beide gevels worden twee traveeën afgesloten door Vlaamse trapgevels: drie identieke kleine en een grote in het verhoogde geveldeel aan de Broerenstraat. De Vlaamse trapgevels zijn aan de bovenzijde afgesloten door geprofileerde zandstenen platen. Het dak is gedekt door leien in Maasdekking en wordt afgesloten door een loden nokvorst met door lood beklede pironnen en hoekkepers. Ter afwatering is een geprofileerde houten dakgoot op klossen aangebracht. Deze verspringt ter plaatse van de verhoogde gevel. Aan de achterzijde van het omlopende zadeldak is een smalle gemetselde schoorsteen aangebracht met enkele uitkragingen en afsluitende betonnen vonkenvanger. Alle vensters in de verdieping hebben aan de onderzijde een gemetselde lekdorpel.

De VOORGEVEL van beide straten rust op een doorlopende granieten plint, gedeelte...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview