terug

Voormalig bankgebouw

Bakkerstraat 75, Arnhem

Inleiding

Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, gebouwd ca. 1880 in eclectische stijl met neorenaissance-invloeden, gelegen in de westelijke gevelwand van Bakkerstraat op hoek van de Papegaaigang, een smalle steeg links van het pand. Het pand was in de vorige eeuw een nieuwe invulling op een oud kavel. De begane grond is later naar achteren uitgebouwd, voorzien van een plat dak en beslaat nu het hele perceel. Deze achterbouw valt niet onder de bescherming.


Omschrijving

Voormalig BANKGEBOUW, thans winkel, bezit een rechthoekige plattegrond en drie bouwlagen onder een afgeplat schilddak, gedekt met shingles.

De VOORGEVEL is opgetrokken in roodbruine baksteen, die in kruisverband is gemetseld en voorzien is van geknipte voegen. De voorgevel is drie traveeën breed, bezit een hoekrisaliet tussen pilasters aan de rechterzijde en een hoekpilaster aan de linkerzijde. De pilasters, die ter hoogte van de eerste en tweede verdieping van de kolossale orde zijn, bezitten gepleisterde basementen, diamantkoppen en rijke Ionische kapitelen. De horizontale geleding van de gevel wordt bepaald door een hoge plint, die bestaat uit een zwart geverfd gedeelte en een wit geverfde gepleisterde band met diamantkoppen, speklagen deels voorzien van diamantkoppen en een geprofileerde waterlijst. Tussen de onder- en bovenpui bevindt zich een gekornist hoofdgestel met in het fries triglief-achtige consoles en casementen. De bovenpui is verder voorzien van een drietal waterlijsten en wordt afgesloten door een zeer rijk uitgevoerd gekornist hoofdgestel, bestaand uit geprofileerde architraaf, een vlak fries en een geprofileerde kroonlijst met tandlijst aan de onderzijde, rustend op rijk geornamenteerde kleine consoles en zes paarsgewijs geplaatste grote consoles.

Iedere bouwlaag bevat drie deur- of vensteropeningen, die op de begane grond en de eerste verdieping rondboogvormig zijn afgesloten en op de tweede verdieping segmentboogvormig. Op de begane grond hebben de openingen geen oorspronkelijke invulling meer. De ingangspartij bevindt zich in de risaliet. De deuropening wordt geflankeerd door brede pilasters met casementen en diamantkoppen. Ook in de binnenzijde van de boog bevinden zich casementen. In de boogzwikken bevinden zich gepleisterde reliëfs met halffiguren van vrouwen waarvan het naakte bovenlijf eindigt in bladloof. Boven de boog is een opening in de architraaflijst ter grootte van een sluitsteen, waarboven zich een verdiept veld bevindt met een cartouche-achtig element ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview