terug

Oorspronkelijk woonhuis later Bankgebouw

Westsingel 9, Amersfoort

Inleiding

Oorspronkelijk als woonhuis gebouwd en later tot BANKGEBOUW verbouwd hoekpand, is tegenwoordig als kantoorpand in gebruik. De voorgevel is direct in de rooilijn aan de openbare weg gelegen aan de westzijde van de Westsingel.

In 1917 werd naar ontwerp van G. van Hoogevest het interieur en de voorgevel van het oorspronkelijk uit 1900 daterende woonhuis ingrijpend, maar uiterst zorgvuldig verbouwd, waardoor een hechte samenhang tussen bestaand en nieuw ontstond. Waar mogelijk zijn de oorspronkelijke delen in het verbouwingsplan opgenomen.

In de verschijningsvorm van het pand zijn tendenzen van Rationalisme aanwezig met kenmerken van de Amsterdamse School in het gebruik van baksteen, het toepassen van ondiep reliëf in de gevel, de natuurstenen strokenl. De verbouw was noodzakelijk, omdat in het pand een particuliere bank werd gevestigd. Bij de verbouwing werd een kluis in de kelder aangebracht. De voorgevel, entree, gang en directeurskamer kregen door de verbouwing een voornaam karakter.

Na het faillissement van de bank kocht aannemer Van Hoogevest op een veiling het pand. Zijn broer, de architect, nam het pand over en bracht er zijn kantoorruimte in onder. In 1973 werd het interieur verbouwd door ir. T. van Hoogevest in samenwerking met architect ir. P. Wassink zonder echter de representatieve ruimten op de begane grond te wijzigen.


Omschrijving

Het voormalige woonhuis/bankgebouw is gesitueerd op een vrijwel rechthoekige plattegrond, met de smalle voorzijde gelegen aan de Westsingel. Het pand bestaat uit twee bouwlagen met schilddak, voorzien van blauwe Hollandse pannen.

De voorgevel (oostzijde) kan worden onderverdeeld in twee gelijkmatige traveeën, geleed door drie lisenen met trapsgewijze voorsprong. Op deze lisenen zijn ter hoogte van de tweede bouwlaag verticale stroken aangebracht. Deze stroken worden ondersteund door terracotta consoles, waarin siermotieven zijn aangebracht. Een muizentand met daarboven een houten gootlijst vormt de beëindiging van de gevel. De inpandige entree in de linkeras is te bereiken middels een natuurstenen trap van drie treden. De entree met houten deuren wordt omlijst door ten opzichte van de wand iets teruggelegen, gedrukte bakstenen pilasters met gestileerde natuurstenen voet en kapiteel. Deze dragen een brede, geornamenteerde latei van natuursteen.

In de rechtertravee bevindt zich een vrijwel vierkant houten kruisvenster met fijnmazige roedenverdeling. Het venster is geplaatst op een plint van donkerk...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview