terug

Damrak 80-81

Damrak 80-81, Amsterdam

Inleiding

In 1903-1904 opgetrokken BANKGEBOUW naar een ontwerp in een sobere Art Nouveau-stijl naar een ontwerp van G. Van Arkel in opdracht van de Buitenlandsche Bankvereeniging bij monde van directeur M. Philips. N.B. In 1916 werd de kelder verbouwd en ingericht als safe-deposit. In 1955 werd het pand betrokken door de Arn. Gilissenbank.

Omschrijving

Op een samengestelde plattegrond en geheel in natuursteen opgetrokken bankgebouw bestaande uit een begane grond in hardsteen en drie verdiepingen en een dakverdieping in Franse kalksteen. Het geheel wordt gedekt door een schilddak. De zijkanten van het pand eindigen in een trapgevel waarvan de treden voorzien zijn van dekplaten. De asymmetrische voorgevel toont drie traveeën van verschillende breedte. In de linkertravee bevindt zich de getoogde hoofdingang met smeedijzeren sierhek. De gekoppelde drielichtvensters ter hoogte van de daarboven gelegen drie verdiepingen zijn voorzien van geprofileerde raamstijlen en bovendorpels. Het gekoppelde drielichtvenster op de derde verdieping toont een boogvormig bovenlicht. In de dakverdieping onder de rechte overkragende gootlijst bevindt zich een gekoppeld vierlicht met bovenlichten. De smalle middentravee toont ter hoogte van de kapverdieping een rondboogvormige vensteropening met balkon en aan weerszijden gestileerde waterspuwers. De travee eindigt in een gekanteeld octagonaal torentje met spitsvormige bekroning.

De rechtertravee heeft gelijkstraats een tweede getoogde ingang met bovenlicht. Over de eerste verdieping een erker met bovenliggend plat achter een ijzeren sierborstwering tussen natuurstenen posten. De erker rust op op de Moorse bouwkunst geinspireerde getrapte sierconsoles. Het venster ter hoogte van de derde verdieping toont een groot rondboogvormig bovenlicht tussen gestileerd gebeeldhouwde waterspuwers. De voorgevel is voorzien van decoratieve elementen zoals goudkleurige bloemmotieven op hoek- en sluitstenen ter hoogte van de begane grond en onder de balkonvloer van het balkon in de smalle middentravee. Diverse bovendorpels zijn voorzien van gebeitelde siermotieven.

De linkerzijgevel toont een sierhijsbalk boven twee direct boven elkaar geplaatste rechthoekig gesloten vensters.

Waardering

Bankgebouw van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als exponent van de verandering van het Damrak van een woonstraat in een winkel- en kantoorstraat rond 1900, alsmede van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld voor d...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview