terug

Kantoorgebouw Coöperatieve Centrale Boerenleenbank

Dommelstraat 9, Eindhoven

DOMMELSTRAAT 9

Inleiding

Blokvormig BANKGEBOUW, nu in gebruik als kantoorpand van diverse stichtingen, onder afgeplat schilddak. Het pand ligt op de hoek van de Dommelstraat en Raiffeissenstraat. Het is in 1910 gebouwd naar ontwerp van architect J. Stuyt waarbij van Classicistische elementen voor de decoratie van het pand gebruik is gemaakt (Um 1800-stijl). In de jaren dertig van d 20e eeuw is het pand uitgebreid, aan de achterzijde is een blok toegevoegd.

Uiterlijk is daarbij dezelfde stijl gehandhaafd als die van de hoofdmassa, binnen gaat het gebouw van 1910 naadloos over in de uitbreiding van 1930.

Omschrijving

Het pand telt twee verdiepingen en een souterrain. De symetrische voorgevel is zeven traveeën breed en heeft een drie traveeën brede middenrisaliet met topgevel onder zadeldak. Aan de achterzijde van het gebouw is een ronde traptoren met spits geplaatst.

Het geheel is uitgevoerd in baksteen waarbij het souterrain gemarkeerd wordt door een natuurstenen waterlijst. De hoeken en de middenrisaliet zijn tot aan deze lijst voorzien van natuursteen blokken die boven de waterlijst overgaan in blokken in baksteen. Het pand wordt bekroond door een gepleisterde lijst waarboven op klossen een uitstekende gootlijst is aangebracht. Het dak is gedekt met leisteen.

De hoofdingang is terugliggend in de middenrisaliet geplaatst en wordt omgeven door een natuurstenen omlijsting. Deze wordt bekroond door een gebogen fronton met bloktandfries. De ramen zijn voorzien van een kleine roedenverdeling. Het basement is voorzien van kelderlichten. In de topgevel is een groot rond raam aangebracht, dit raam is voorzien van een omlijsting met natuurstenen guirlandes aan weerszijden. Wapenschilden zijn boven raam en guirlandes zichtbaar, zij vertegenwoordigen Nederland, de stad Eindhoven en de Coöperatieve Landbouwverenigingen. Links van de risaliet is een ovaal schild waarop de bouwdatum (1910) is aangebracht, zichtbaar.

In het dakvlak zijn op regelmatige afstand van elkaar dakkapellen geplaatst. Deze zijn steeds voorzien van een fronton en vleugelstukken.

In het interieur zijn diverse onderdelen van de oorspronkelijke inrichting bewaard gebleven. Voorbeelden zijn de marmeren vloer en betegelde lambriseringen in de hal. Ook in een aantal kamers is nog het oude stucplafond en de houten lambrisering aanwezig. Opmerkelijk zijn verder de rondboog openingen in de hal op de plaats waar zich oorspronkelijk de loketten bevonden.

Waardering

Het bankgebouw is van algemeen ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview