terug

Bankgebouw met conciërgewoning in traditionalistische stijl

Zaailand 110, Leeuwarden

Inleiding

BANKGEBOUW MET AANGEBOUWDE CONCIERGEWONING in 1936-1937 gebouwd door A. Baart sr. m.m.v. J.E. Wiersma in Traditionalistische architectuur voor de Coöperatieve Zuivelbank. Deze bank, opgericht in 1912, opende in 1913 in een pand aan de Willemskade. Na enkele maanden verhuisde men naar het Landbouwhuis aan de Baljeestraat. In 1914 kocht men het café de Beurs op het Zaailand aan, in 1918 gevolgd door het naastgelegen pand. Na nog enkele uitbreidingen volgde onderhavige nieuwbouw op dezelfde plaats. In 1970 veranderde de naam in Friesland Bank omdat de doelgroep was uitgebreid tot algemene bank. Het beeldhouwwerk aan de gevels is van Willem Valk, het schilderij in de vergaderzaal is van Ids Wiersma. Voorts is er glas-in-lood van een onbekende maker. In de publiekshal is het lokettenfront ongewijzigd behouden.

Omschrijving

EXTERIEUR: Bankgebouw met conciërgewoning. Hoofdgebouw op L-vormige plattegrond om thans volgebouwde binnentuin met aangebouwde woning, uitgevoerd in rode handvormbaksteen met granieten details. De noordgevel telt negen traveeën, de oostgevel tien. Er zijn twee bouwlagen en een kap. De hoge granieten plint wordt op de hoek en in de noordgevel onderbroken voor ingangen. De overhoekse hoofdingang is bereikbaar door poorten in de noord- en oostgevel. Dit portiek op vierkante grondslag is overwelfd met een gedrukt graatgewelf. Boven de getoogde ingangen zijn de traveeën gesloten behoudens een smal, hoog venster in natuurstenen omlijsting. De overige traveeën worden van elkaar gescheiden door pilasterachtige lisenen op granieten postamenten. De gevels worden afgesloten door een smalle natuurstenen band, die tussen de lisenen voorzien is van een tandlijst. De ver uitkragende gootlijst is eveneens van natuursteen. De stalen ramen hebben op de benedenverdieping bronzen hekken met daarin vermeld in vrijstaande letters de verschillende diensten, die de bank te bieden heeft. Op de basementen van de lisenen bevinden zich beeldhouwwerken van Willem Valk betrekking hebbende op de landbouw en de zuivelbereiding. De hoekpartij is voorzien van een beeld van een boer, die in de toekomst kijkt. Er is een met pannen belegde, afgeknotte schildkap met enkele kleine dakvensters. De kapconstructie is geheel in beton uitgevoerd.

De lagere conciërgewoning heeft twee traveeën en drie bouwlagen onder een flauw hellend zadeldak met pannen. De begane grond heeft een lage granieten plint en is verder gesloten. Hier werd een gevelsteen uit 1662 ingemetseld, ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview