terug

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij), Veghel

Inleiding.

Derde GRAFMONUMENT rechtsom in de cirkel, op de hoek met de dwarsas. Het graf werd gesticht in 1887 voor mevrouw van den Bergh-van Sasse van Ysselt. De vormgeving vertoont kenmerken van het Neo-Classicisme.

Omschrijving.

Het grafmonument bestaat uit een lage rechthoekige hardstenen voet. Op de hoeken daarvan zijn zuilen geplaatst, hierin zijn aan de bovenkant ijzeren leeuwenkopjes aangebracht. Deze dienen ter bevestiging van een ijzeren ketting. Rechts en aan de achterkant is deze ketting nog aanwezig, links is ze gebroken en aan de voorkant verdwenen. De zuil rechts voor bevat in reliëf de naam van de steenhouwer: "N. GLAUDEMANS/ 'S BOSCH". Op de voet staat een grote hellende tombe. De beide zijkanten zijn voorzien van sculptuur in reliëf met vanitassymbolen zoals een omgekeerde toorts en zandloper, verder bloemenranken. Centraal in deze voorstelling een wapenschild met in cirkelvorm daaromheen de tekst: "ONZE SCHEIDING ZAL NIET LANG ZIJN". Op de kist een kruis rusten op een voetstuk in lessenaarvorm. Tegen de zijkanten een reliëf van een griffioen. De achterwand van de kist is voorzien van symbolen van geloof, hoop en liefde: in reliëf zijn een kruis, een anker en een brandend hart aangebracht. De voorkant van de kist is voorzien van een anker met klimop. Een witte plaquette ligt aan de rechterkant van de kist, op het plateau met opschrift: "HIER RUST/ ONZE LIEVE MOEDER/ MEVROUW/ JOHANNA MARIA V.THIEL/ WEDUWE V.D. HEER/ ANDREAS HUBERTUS/ SANDERS/ GEB. TE VEGHEL 5 APRIL 1851/ OVERL. ALHIER 25 DEC. 1936" Op het deksel van de kist zijn een schild en ovaal afgebeeld, aan de bovenzijde bijeen gehouden door een strik met tekst: "RUST-PLAATS". Op het schild de verweerde tekst: "... HEER/ VAN DEN BERGH/ GEB. .. MEI 1812/ ../ MOD. DOCTOR/ TE VEGHEL/ ../ ../ PRESIDENT DER SPAARBANK VEREENIGING/ .. JANUARI 1909/ RIP" In het ovaal: "MEVROUW/ ANNA MARIA/ SASSE/ ECHTGENOOTE VAN DEN/ WEL.ZEER GEL. HEER/ DOCTOR/ P. VAN DEN BERGH/ GEBOREN TE HEDEL/ 11 JUNI 1811 (?)/ EN OVERLEDEN TE VEGHEL/ JANUARI 1887 (?)/ RIP".

Waardering.

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en culturele ontwikkeling, namelijk de manifestatie van de katholieke graf- en devotiecultuur. Het heeft kunsthistorische waarde wegens materiaalgebruik, ornamentiek en vormgeving. Het graf is van belang wegens de ensemblewaarde, het is een essentieel onderdeel van het geheel.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview