terug

Villa met neo-renaissancistische elementen

Poortstraat 23, Winschoten

Inleiding

VILLA gebouwd omstreeks 1895 in een stijl waarin Neo-Renaissance elementen zijn te herkennen. Door de nieuwe functie van bankgebouw is het interieur in de loop der tijd geheel gewijzigd. Tevens is de entree verplaatst en is aan de achterzijde een nieuw plat volume aangebouwd; dit volume komt wegens te geringe ouderdom niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

De villa is beeldbepalend gelegen op de hoek van de Poortstraat en de Torenstraat. Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een niet-origineel hek.

Omschrijving

VILLA met één bouwlaag hoog VOLUME aan de achterzijde.

De deels één deels twee verdiepingen hoge, deels onderkelderde VILLA op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een naar voren springend trasraam van bruine baksteen afgezet met een gepleisterde lijst en wordt gedekt door een samengestelde kap met leidekking; twee gemetselde schoorstenen met witgepleisterde band; ijzeren crête; op het oostelijk dakvlak twee dakkapellen onder schilddak bekroond met een zinken piron waarin een staand venster; witgepleisterde gevelbanden en waterlijsten; gemetseld spitsboogfries van oranje baksteen; schoudergevels met in de top een witgepleisterd klimmend fries, in de schuine zijden twee horizontale platen waarop balvormige decoraties en op de top een gemetselde piek bekroond met een houten pinakel; aan de voorzijde op de hoeken van de geveldelen blokvormig pleisterwerk. De gevels worden geleed door H-vensters onder een segmentboog met gepleisterde sluit- en aanzetstenen (achtergevel alleen sluitsteen) en trommel opgevuld met gekleurd metselmozaïek.

In de risalerende schoudergevel aan de voorzijde (zuidgevel) twee H-vensters waarboven een balkon rustend op gepleisterde consoles met ijzeren balustrade waarachter twee dubbele houten paneeldeuren waarin glas met bovenlicht. In de top twee houten paneeldeuren waarin glas met bovenlicht waarvoor een ijzeren hekwerk. In zowel de linker als rechter zijgevel van de schoudergevel een H-venster waarboven een T-venster. In het geveldeel links van de schoudergevel twee H-vensters. In het geveldeel rechts van de schoudergevel een niet-origineel H-venster (oorspronkelijk de entree) waarboven een T-venster.

De westgevel wordt middels een niet-originele aanbouw verbonden met het buurpand. In de top van de risalerende schoudergevel een getoogde nis. In het geveldeel links van de schoudergevel een H-venster.

Tegen de achtergevel (noordzijde) is een niet-origi...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview