terug

Toegangshek van villa

Singel 268, Dordrecht

Inleiding

Een in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht gesitueerd, vrijstaand WOONHUIS van het type villa, met TOEGANGSHEK. De villa is in 1908-1909 gebouwd in opdracht van de wijnkoper C. van Oldenborgh. De ontwerper van de villa is architect Eduard Cuypers, die voor het zeer rijk uitgevoerde interieur van het pand bijzondere en kostbare materialen gebruikte, waaronder door H.Veldhuis ontworpen gebrandschilderd glas-in-lood uit het Delftse atelier 't Prinsenhof. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, traditionalistische Overgangsstijl met invloeden van de negentiende-eeuwse en klassieke bouwkunst. De villa is sinds 1964 in gebruik als bankgebouw van de Generale Bank.


Omschrijving

Vanuit een in hoofdlijnen rechthoekige plattegrond, in schone baksteen opgetrokken woonhuis met souterrain en twee bouwlagen onder een samengestelde, met leien in Maasdekking gedekt schilddak met octogonale, gemetselde schoorstenen. De boven een sokkel van Pouillenay zandsteen (polynée) staande gevels worden verlevendigd en geaccentueerd door details van zandsteen in de dorpels, lateien, aanzetstukken, deklijsten en diverse andere constructieve en decoratieve onderdelen. De gevelopeningen zijn over het algemeen rechtgesloten en staan onder rollagen en lateien. De bovenramen en de bovenlichten zijn voorzien van een roedenverdeling.

De voorgevel (noord) wordt gedomineerd door de hoog opgaande ingangsrisaliet met in- en uitzwenkende geveltop, die staat voor een met leien (Maasdekking) gedekte dwarskap met ankerbevestiging. De symmetrische risalietgevel bevat een grotendeels uit zandsteen vervaardigde entreepartij met een nieuwe deur tussen boven- en zijlichten, waarvan de bovenlichten achter decoratieve hekwerken van smeedijzer staan. De risalerende entreepartij staat op een hardstenen basis. De deur staat onder een entablement en een gebogen fronton met oeil-de-boeuf. Aan weerszijden van de entreepartij bevindt zich een tweelicht met zandstenen deelzuiltje. De verdieping bevat een samengestelde, onder latei staande vensterpartij met een groot middenraam en twee kleinere zijramen, die van elkaar worden gescheiden door gebeeldhouwde deelzuiltjes. Aan weerszijden hiervan staat een gebogen erker met een zandstenen voet, gebogen ramen met roedenverdeling in het bovenraam en een eveneens gebogen zandstenen kroon. De geveltop bevat een klein venster met roedenverdeling, een oeil-de-boeuf met brede zandstenen lijst en smeedijzeren sierankers in een uitge...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview