terug

Raadhuis van Ouddorp

Raadhuisstraat 4, Ouddorp

Inleiding

Het RAADHUIS van Ouddorp is gebouwd in 1904 door de metselaar Paulus Boelaars en de Timmerman Job Mierop, naar een ontwerp van de architect Tjeerd Kuipers. Het centraal in de dorpskom aan een kruispunt staande voormalige raadhuis is een late exponent van de Neo-Hollandse Renaissance en staat op de plaats van het in 1904 afgebrande voormalige raadhuis. Na de opheffing van Ouddorp als zelfstandige gemeente kreeg het pand in 1966 een functie als bankgebouw. Tegenwoordig is er een streekmuseum gevestigd in het voormalige raadhuis.


Omschrijving

Vanuit een L-vormige plattegrond, in schoon metselwerk in combinatie met natuursteen opgetrokken gebouw met verdieping onder met Bouletpannen gedekte zadeldaken. De boven een trasraam met hardstenen bovenrand staande gevels worden verlevendigd door speklagen van zandsteen en bevatten rechtgesloten vensters onder strekken met sluit- en aanzetstenen en lateien.

De op de Raadhuisstraat gerichte voorgevel bestaat uit een hoger opgaand linker deel met een trapgevel en een lager rechter deel met een horizotale beëindiging. Tussen deze geveldelen staat een toren. De onder deze toren, in het midden van de gevel staande, rondboogvormige entreepartij met archivolten bevat een beslagen dubbele deur met roedenverdeling in de hoog in de deuren staande deurramen, onder een gevelsteen, waarop in reliëf het gemeentewapen van Ouddorp is aangebracht. Links van de deur staan twee vensters met kruisramen, waarvan de bovenramen zijn voorzien van een roedenverdeling en de onderramen met luiken zijn behangen. Het venster rechts van de deur is vergelijkbaar. Tussen de beide bouwlagen ligt een dunne hardstenen cordonlijst, die eveneens fungeert als onderdorpel van de verdiepingsvensters. De verdieping links bevat twee hogere vensters voor de raadszaal die eveneens kruisramen bevatten. De bovenramen bevatten glas-in-lood en staan onder geprofileerde lateien en gekoppelde segmentbogen met aanzetstenen en gedecoreerde tegels in de boogtrommels. Tussen deze ramen bevindt zich een rondboogvormige blindnis. De top van de trapgevel is evenals de andere trapgevels voorzien van geprofileerde deklijsten en bevat een venster met kruisraam, waarvan de onderramen zijn behangen met luiken. De gevel wordt bekroond door een toppilaster met vleugelstukken. De rechts van de trapgevel oprijzende, octogonale toren heeft aan de voorzijde een luchtboog en bevat per zijde een smal venstertje. De bovenbouw is een open constructie onder een concaaf ge...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview