terug

Voormalig bankgebouw met stoep en hek

Koornmarkt 70 / Kromstraat 1, Delft

Inleiding

Het met de voorgevel op de gracht georiënteerde hoekpand is in 1897 gebouwd als kantoorgebouw met bovenwoning van de 'Delftsche Bank'. Het BANKGEBOUW, met bijbehorende STOEP met stoephek, is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.H. Tonnaer, een leerling van P.J.H. Cuypers. Tonnaer ontwierp het pand in een destijds nog gangbare, aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl. Nadat de Delftsche bank in 1903 failliet kreeg het pand diverse andere gebruikers, waaronder de Boerenleenbank. Van 1967 tot 1995 was het pand het onderkomen van de Delftsche Uitgevers Maatschappij. In 1995 werd het voormalige bankgebouw in gebruik genomen als kantoor met bovenwoning van een architectenbureau. Het met de representatieve voorgevel op de gracht gerichte pand maakt deel uit van een gesloten gevelwand in het beschermde stadsgezicht van Delft.


Omschrijving

Het vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken bankgebouw bestaat uit een op de gracht georiënteerd, representatief voorste gedeelte met het kantoor en een eenvoudiger gedeelte met entree naar de bovenwoning in de Kromstraat.

Het pand is opgetrokken in baksteen en natuursteen en heeft een verdieping onder met gesmoorde tuiles du Nord gedekte zadeldaken. De voorgevel met de entree naar het kantoor staat achter een stoep met een hardstenen stoepplaat en een conische en een octogonale hardstenen stoeppaal, die door middel van een smeedijzeren hekje met de gevel zijn verbonden. De pui bestaat voornamelijk uit hardsteen, verlevendigd met schijnvoegen. Rechts in de pui staat boven twee hardstenen traptreden een paneeldeur onder een met kleurrijk glas-in-lood ingevuld bovenlicht. Het bovenraam van een groot rondboogvenster links van de deur bevat vergelijkbaar glas-in-lood. Het venster staat achter een fraai bewerkt hek van smeedijzer, evenals het identieke venster in de Kromstraat. De bogen van voornoemde gevelopeningen worden aan de bovenkant geaccentueerd door profiellijsten. De zwikken zijn ingevuld met zandsteen. De hoek van de pui krijgt extra aandacht door een hoekzuil met een gebeeldhouwd composietkapiteel. Boven de begane grond is de gevel symmetrisch. De verdieping heeft een borstwering met zandstenen hoekblokken en een eveneens zandstenen plaat. De geprofileerde hardstenen cordonlijst hierboven fungeert tevens als doorgetrokken onderdorpel voor de vensters in de voor- en een deel van de zijgevel. De verdieping bevat drie rechtgesloten vensters met roedenverdeling in de bovenlichten van...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview