terug

Bankgebouw Hollandse Algemeene Verzekerings Bank

Gerrit Verboonstraat 2-82, Tuinlaan 120-122, Schiedam

Inleiding

BANKGEBOUW van de voormalige HAV-Bank (Hollandse Algemeene Verzekerings Bank) met winkels, gebouwd in 1933-1935 naar ontwerp van de Hilversumse architect W.M. Dudok in een Zakelijk Expressionistische bouwstijl. Het gebouw is in 1953 naar ontwerp van Dudok uitgebreid.

Het gebouw is markant gesitueerd aan de Gerrit Verboonstraat, een drukke verkeersader tussen het centrum van Schiedam en de westelijk gelegen haven- en woongebieden. Het gebouw beslaat de gehele noordelijke rooilijn van de straat en vormt tevens de beëindiging van het langgerekte, onregelmatig bebouwde bouwblok tussen Tuinlaan en Buitenhaven. Aan de oostzijde grenst het gebouw aan de Buitenhaven; de gevel is tevens de kademuur langs het water. Aan de westzijde grenst het gebouw aan de Plantage, een langwerpig stadspark naar ontwerp van J.D. Zocher jr.

NB: In 1997 werd het kantoorgedeelte verbouwd tot appartementencomplex, naar ontwerp van de Amstelveense architectebureau Van Moort en partners (projectarchitect P.W.J. Hormeijer). Op het gehele gebouw werden op het dak volumes toegevoegd. Ten behoeve van de ontsluiting en het creëren van buitenruimte werden langs de achtergevels staalconstructies geplaatst. Met uitzondering van de opbouw aan de Buitenhaven, zijn de uitbreidingen vanaf de straat niet of nauwelijks zichtbaar. De gevels van de uitbreidingen zijn in gele verblendsteen opgetrokken en de maatvoering van de vensters is zoveel mogelijk identiek aan het oorspronkelijke ontwerp.


Omschrijving

Het oudste deel van het voormalige bankgebouw (1933-1935) is opgetrokken vanuit een nagenoeg L-vormige plattegrond. Langs de Gerrit Verboonstraat een langgerekt bouwvolume van 49 x 15 meter van drie bouwlagen op een kelderlaag. Dit hoofdvolume volgt de rooilijn, die door middel van een ronding eindigt aan de Tuinlaan. De begane grond wordt geheel ingenomen door zes winkels met een doorlopend front van winkelpuien. Op de verdiepingen de eigenlijke kantoorruimten, die oorspronkelijk bestonden uit grote personeelszalen langs de voorgevel en kleine vertrekken langs de achtergevel en op de hoeken. Schuin op dit hoofdvolume en direct aan de Lange Haven gesitueerd, een klein rechthoekig bouwdeel van 20 x 11 meter met twee bouwlagen op een souterrain. (Hierin oorspronkelijk directievertrekken en spreekkamers.) Op de hoek aan het bruggenhoofd, waar beide bouwvolumes in elkaar grijpen, de entree met hal en trappenhuizen voor publiek en personeel. Deze hoek was tot de uitbreiding in 1953 het en...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview